Sprichwörter Przysłowia

Wo die Ziege angebunden ist, da muss sie grasen.
Gdzie koza przywiązana, tam trawę gryźć musi.

góry

Rysowała Julia Marszałek, kl.IVb

Jeder Krämer lobt seinen Kram.
Każdy kupiec swój towar chwali.

dzieci

Rysował Oskar Rajczak, kl.IVb

Ein hoher Bum fängt viel Wind.
Wysokie drzewa najprędzej wiatr łamie.

drzewo

Ein gutes Pferd kennt seinen Reiter.
Każdy koń jeźdźca pozna.

koń

Kein Rauch ohne Feuer.
Nie ma dymu bez ognia.

znak

Ein goldener Schlüssel öffnet jede Tür.
Klucz ze srebra i złota otwiera furtki, drzwi i wrota.

klucze

Rysowała Julia Marszałek, kl.IVb

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
Jedna jaskółka nie czyni wiosny.

zima

Rysowała Jagoda Lecińska, kl.IVc

Besser ein Spatz in der Hand, als Taube auf dem Dach.
Lepszy wróbel w ręku, niż gołąb na dachu.

gołąb na dachu

Rysowała Marta Wolińska, kl.IVd

Kleine Ursachen, groβe Wirkungen.
Mała iskra wielki pożar wznieci.

las

Rysowała Sonia Bartczak, kl.IVb